Предмет дисципліни включає наступні розділи:
1. Загальна частина оперативної хірургії, що включає профілактику хірургічної інфекції, методи загального і місцевого знеболення, вчення про хірургічну операцію, десмургію, методи зупинки кровотеч, пластику, остеосинтез.
2. Спеціальна частина оперативної хірургії, що включає вивчення методів оперативних втручань в різних ділянках тіла тварини.
Крім того, акцентується увага на особливостях проведення операцій у різних видів тварин.