Предмет дисципліни включає наступні розділи:
1. Основи оперативної хірургії, що включає профілактику хірургічної інфекції, методи загального і місцевого знеболення, вчення про хірургічну операцію, десмургію, методи зупинки кровотеч, пластику вивчення методів оперативних втручань в різних ділянках тіла тварини.
2. Основи загальної хірургії, де вивчають травматизм тварин, захворювання пов’язані з хірургічною інфекцією, методи діагностики і лікування відкритих і закритих ушкоджень тканин, хвороби шкіри, мязів, суглобів та кісток захворювання з явищами змертвіння тканин.
3. Спеціальну ветеринарну хірургію, що включає хірургічні захворювання в різних ділянках тіла тварини, методи їх діагностики і лікування.