Вивчення дисципліни направлене на придбання знань, умінь і навичок по профілактиці, діагностиці і наданню першої і кваліфікованої невідкладної ветеринарної допомоги собакам та котам, що знаходяться в критичному стані та підготовка лікаря, який здатний вирішувати теоретичні і практичні питання, що пов’язані з невідкладною допомогою дрібним тваринам, а також досконале оволодіння методами діагностики невідкладних патологічних станів та засобами реанімації і інтенсивної терапії, а також вміння застосовувати їх на практиці.